ردیف نوازی و بداهه نوازی کمانچه استاد علی اصغر بهاری

993 نمایش

9eom-fy

 

نام اثر:
ردیف نوازی و بداهه نوازی (بهاری)
نوع محصول:
سی دی صوتی
سبک محصول:
ردیف نوازی کمانچه
ناشر:
چهارباغ
دستگاه موسیقی:
نوازندگان:
ادامه مطلب + خريد