کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه

دسته بندی: کنسرت ایرانی
932 نمایش

2rc1w94

کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه

وحید تاج: آواز

مهشید خیرالدین: سازهای ضربی
مریم رضایی نژادیان: تار
مریم خدابخش: عود
پیمان میرآقاسی: قیچک آلتو
کورش دانایی: تنبک
سورنا صفاتی: سنتور
فرشاد صارمی: کمانچه

لیست قطعات

حسرت باران
رقص آتش
سولو قیچک
های های چوپان
آواز عاشقانه
رهایی
ای عشق
رهروی عشق
سولو عود
در کوچه باغهای کودکی
تا دشت بیداری
در اوج آرزو
آواز درفولی
collage
مشتاقی و شیدایی
موسیقی محلی دزفولی

 


شاپ فيلم 20