کنسرت تصویری حال آشفته/حسین پرنیا و رضا رضایی پایور

دسته بندی: کنسرت ایرانی
1,089 نمایش

head-img

کنسرت تصویری حال آشفته/حسین پرنیا و رضا رضایی پایور


کنسرت کرج زمستان ۸۲ کنسرت بیاد ایرج بسطامی

قسمتهایی از این کنسرت در آلبومی به نام حال آشفته منتشر شد
اعضای گروه
حسین پرنیا سرپرست گروه
رضایی پایو  آواز
حوروش خلیلی  همخوان آواز
شهرام اعتمادی  تار
داوود ورزیده  نی
سامان پارسا   تار بم
سهیل سان احمدی  تار بم
حسن خدایی نیا  کمانچه
حمید رضا اجاقی  دف
صابر کاکاوند  تنبک
مهدی رضایی  دف
نسیم زبردست  سنتور بم
حسین پرنیا   سنتور
در این کنسرت تعدادی قطعات جدید با صدای رضایی پایور و تعدادی از قطعات اجرا شده با صدای بسطامی به یاد ایرج بسطامی اجرا شد

شاپ فيلم 20