کنسرت بزرگداشت رضوی سروستانی/محمدرضا شجریان

دسته بندی: کنسرت ایرانی
1,095 نمایش

30hrhxi

کنسرت بزرگداشت رضوی سروستانی/محمدرضا شجریان

کنسرت بزرگداشت استاد رضوی سروستانی که پس از مرگ ایشان برگزار شد.
خواننده: محمدضا شجریان
تار: حسین علیزاده
تنبک: همایون شجریان

شاپ فيلم 20