پک کامل نغمه های ایران زمین

904 نمایش

ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b

پک کامل نغمه های ایران زمین

این مجموعه شامل ۸ آلبوم مختلف از موسیقی های نواحی ایران است

 آسمان پرستاره ( لرستان )

سرو خرامان ( خراسان ) 

سیراف (جنوب )

کپوتان ( سیستان و بلوچستان )

کر بی شال ( چهار محال بختیاری )

گزل دیاریمیز ( آذربایجان )

مانگه شو (کردستان ) 

وارانبو ( گیلان


شاپ فيلم 20