مجموعه آلبوم های محمد منتشری

1,028 نمایش

1234114

مجموعه آلبوم های محمد منتشری

 محمد منتشری از استاتید آواز معاصر ایران و از شاگردان استاد اسماعیل خان مهرتاش است.
لیست آلبوم های موجود
چهارشنبه سوری
چند بهاریه
قبله آمال
هفت سین
فکر بلبل
شورآفرین

شاپ فيلم 20