مستند شکوه اردشیر

دسته بندی: مستند
1,032 نمایش

Firouzabadx

مستند شکوه اردشیر

مستند شکوه اردشیر به صورت یک حلقه وی سی دی و به مدت ۳۵ دقیقه به زبان فارسی ارائه گردیده است. در این مستند تمامی آثار به جای مانده از دوران ساسانیان در فیروز آباد فارس معرفی می گردند.

در این مستند مجموعه تاریخی ساسانی فیروزآباد که شامل قلعه دختر، نقش برجسته تاج ستانی اردشیر شاه، نقش برجسته پیروزی اردشیر بر آخرین پادشاه اشکانی، کاخ اردشیر و شهر گور است به ثصویر کشانده شده است.

تهیه کننده و کارگردان: هرمز امامی

تصویربرداران: جاوید شکیبایی- ایرج مستشیری

نویسنده: مهندس امیرپیروز دقوقی اصفهانی

گوینده متن: ابوالحسن تهامی فر

قیمت: ۵۰۰۰ تومان


شاپ فيلم 20