مستند داریوش شاه گوید

دسته بندی: مستند
1,031 نمایش

King-Darius-Saysx

مستند داریوش شاه گوید

مجموعه “داریوش شاه گوید” در چهار سی دی جمعاً به مدت ۲۰۰ دقیقه تولید شده است. در این مجموعه که به زبان فارسی تهیه شده رخدادهای تاریخی دوران داریوش بزرگ و همچنین کمبوجیه به تصویر کشانده شده اند.

آنچه در این مجموعه می بینید:

داریوش و کتیبه بیستون – کمبوجیه و پیروزی بر مصر – مرگ کمبوجیه – چگونگی به قدرت رسیدن داریوش – پاسارگاد – هگمتانه و گنج نامه – برپاسازی مجموعه کاخ های شوش – برپاسازی مجموعه کاخ های تخت جمشید – پیروزی داریوش بر هند غربی – ساخت آبراه و نیایشگاه هیبیس در مصر – داریوش و سکاهای اروپایی – داریوش و ساخت شاهراه ها – شورش در ایونیه – نبرد ماراتن – گل نبشته های تخت جمشید – گلدان داریوش در ایتالیا – نظام اداری هخامنشیان – جایگاه زنان در دوره هخامنشیان – مرگ داریوش و آرامگاه او در نقش رستم.

این مجموعه با ارزش و ماندگار با حضور جمعی از اساتید ایرانی و غیر ایرانی  و با همکاری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید تهیه شده است. 

تهیه کننده و کارگردان: هرمز امامی

تصویربرداران: جاوید شکیبایی- ایرج مستشیری

گوینده متن: میثم نیکنام

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان


شاپ فيلم 20