مجموعه عظیم صفحات سنگی گلبانگ سربلند/بهمن کاظمی

577 نمایش

426_525_gramafon-mozekal

مجموعه عظیم صفحات سنگی گلبانگ سربلند/بهمن کاظمی

۵۰۰ قطعه از صفحات قدیمی بر روی ۱DVD

گلبانگ سر بلندی

موضوع : بررسی مبانی آوازی ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۸۹

ناشر : فرهنگستان هنر

توضیحات : مجموعه‌  هشت عدد لوح فشرده صوتیMP3 منتشر شده است

بررسی‌ صدها اثر برجسته از آوازخوانی اواخر قاجار، شامل اولین آثار صوتی ضبط شده بر روی صفحات سنگی گرامافون


شاپ فيلم 20