مجموعه تار نوازی های اساتید ایران

807 نمایش

 

Caver

مجموعه تار نوازی های اساتید ایران

این مجموعه شامل ۵CD می باشد که در یک عدد DVD تقدیم عزیزان می گردد

شامل تکنوازی های اساتیدی مانند جلیل شهناز ، هوشنگ ظریف ، فرهنگ شریف

استاد غلامحسین بیگچه خانی, محمدرضا لطفی, لطف اله مجد


شاپ فيلم 20