مجموعه برنامه های برگ سبز

813 نمایش

مجموعه برنامه های برگ سبز

این مجموعه شامل سیصد برنامه برگ سبز با کیفیت عالی می باشد که در ۲DVD تقدیم عزیزان می گردد

از دیگر برنامه هایی که بعدها به برنامه گلها افزوده شد و به آن تنوع و گیرایی بخشید برگ سبز بود

که شامل ۳۱۲ برنامه رادیویی بود

 برگ سبز که به ساز و آواز و شعرخوانی اختصاص داشت و تصنیف اجرا نمی شد. برنامه در شب های جمعه در حدود ۳۰ دقیقه پخش می شد

و اولین برنامه با صدای سید جواد ذبیحی و نی کسایی و تار شهناز بود .

در آغاز برنامه این دو بیت شعر عارفانه از عطار خوانده می شد :

چشم بگشا که جلوه دلــدار
به تجلی است از در و دیـوار
این تماشا چون بنگری گویی
لیس فی الدار غیـــــــره دّیار

و برنامه با این درخواست از پروردگار با شعر عراقی پایان می یافت :

زیبد که ز درگــــــــاهت نومید نگردد باز
آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد

و سپس این جمله که :

این هم برگ سبزی بود تحفه درویش
علی نگهدارتان


شاپ فيلم 20