مجموعه اساتید موسیقی ایران

889 نمایش

index

The Masters Of Persian Traditional Music

مجموعه اساتید موسیقی ایران ۱تا ۹ در یک DVD

این مجموعه شامل ۹ آلبوم از اساتیدی چون عبدالوهاب شهیدی، احمد عبادی، اصغر بهاری،

فرامرز پایور، فرهنگ شریف، همایون خرم، حسین تهرانی، لطف الله مجد، محمد موسوی و محمد

شیرخدایی

  ۱- آلبوم عود نوازی استاد عبدالوهاب شهیدی 

۲-آلبوم سه تار نوازی استاد احمد عبادی

۳-آلبوم کمانچه نوازی استاد اصغر بهاری 

۴-آلبوم سنتور نوازی استاد فرامرز پایور

۵-آلبوم تار نوازی و ویولن نوازی اساتید فرهنگ شریف و همایون خرم

۶-آلبوم تار نوازی استاد لطف الله مجد

۷-آلبوم تنبک نوازی استاد حسین تهرانی

۸-آلبوم نی نوازی استاد محمد موسوی

۹-آلبوم قره نی نوازی استاد محمد شیرخدایی


شاپ فيلم 20