مجموعه از کران زنده رود/حسن کسایی

971 نمایش

kassai5(1)

از کران زنده رود (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶)
تک نوازی نی حسن کسایی

 

تنبک: جهانگیر ملک- جهانگیر بهشتی – عیسی بهنام

سال اجراء: ۱۳۴۳-۱۳۵۶

سال انتشار: ۱۳۸۲

انتشارات: مؤسسه آوای نوین اصفهان

این محصول در یک عدد DVD تقدیم می گردد


شاپ فيلم 20