مجموعه آلبوم سیری در دوازده مقام موسیقی ایرانی

770 نمایش

e6db07d889e201c59568e6e139b215e7

سیری در دوازده مقام موسیقی ایران
مجموعه آلبومهای نفیس(سیری در دوازده مقام موسیقی ایران)با اجرای استادانی چون:جلیل شهناز،همایون خرم،امیر ناصر افتتاح

این مجموعه ارزشمند شامل آلبوم های
دل نشین (ماهور)
دلربا (راست پنجگاه)
الهام (چهارگاه)
انتظار (افشاری)
گریه شمع (ابوعطا)
غم زده (بیات ترک)
خلوت دل (اصفهان)
محبت (همایون)
موج آتش
شام بی سحر (دشتی و نوا)
شوق (سه گاه)
سوز پنهان (ماهور راست پنجگاه)


شاپ فيلم 20