مجموعه آلبومهای برگ سبز ۱ تا ۷ /استاد حبیب اله بدیعی

2,413 نمایش

 

253052_1.jpg

مجموعه آلبومهای برگ سبز ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷

با ویلون استاد حبیب اله بدیعی

ناشر:
ایران صدا
 
دستگاه موسیقی:
۱-
۲-
۳-شوشنری, دشتی, سه گاه, شور
۴-دشتی, افشاری, سه گاه, بیات ترک
۵-شوشتری, همایون, دشتی, سه گاه, شور
۶-همایون, بیات ترک
۷-چهارگاه, بیات اصفهان
نوازندگان:
 

شاپ فيلم 20