مجموعه آشنایی با دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی

818 نمایش

996113-11700139047p01

مجموعه آشنایی با دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی

این مجموعه شامل۱۳CD صوتی می باشد که تقدیم می گردد

لیست بخش های موجود در این مجموعه

۰۱-شور

۰۲-سه گاه

۰۳-ماهور

۰۴-چهارگاه

۰۵-همایون

۰۶-نوا

۰۷-آواز ابوعطا

۰۸-آواز دشتی

۰۹-آواز افشاری

۱۰-آواز بیات کرد

۱۱-آواز بیبات ترک

۱۲-اصفهان

۱۳-راست پنجگاه


شاپ فيلم 20