صد رنگ رنگ/ارشد تهماسبی، داریوش زرگری

541 نمایش

100ran-rendg-w280

صد رنگ رنگ ، ارشد تهماسبی، داریوش زرگری

 

توضیحات سی دی ۴ بعدا اضافه خواهد شد
  
شناسنامه آلبوم
نام آلبوم صد رنگ رنگ
نام ناشر ماهور
تعداد آهنگها ۳۸/۳۶/۲۶
نوازندگان تار: ارشد تهماسبی/ تمبک: داریوش زرگری
تعداد سی دی ۴
لیست آهنگ ها
  CD 1  
۱-۶ رنگ های دستگاه شور  
۷-۱۷ رنگ های آواز ابو عطا  
۱۸-۲۶ رنگ های آواز بیات ترک  
۲۷-۳۸ رنگ های آواز افشاری  
  CD 2  
۱٫ رنگ های آواز افشاری – ادامه  
۲-۱۴ رنگ های آواز دشتی  
۱۵-۲۵ رنگ های دستگاه سه گاه  
۲۶-۳۴ رنگ های دستگاه چهارگاه  
۳۵-۳۶ رنگ های دستگاه ماهور  
  CD 3  
۱-۹ رنگ های دستگاه ماهور- ادامه  
۱۰-۱۶ رنگ های دستگاه همایون  
۱۷-۲۲ رنگ های آواز بیات اصفهان  
۲۳-۲۴ رنگ های دستگاه نوا  
۲۵-۲۶ رنگ های دستگاه راست پنجگاه

شاپ فيلم 20