سنتور استاد ابوالحسن صبا/سعید ثابت

981 نمایش

P-CHB-253

سنتور استاد ابوالحسن صبا ، سعید ثابت

 

توضیحات سعید ثابت از موفق ترین شاگردان استاد فرامرز پایور است که تبحر خاصی در اجرای قطعات استاد خود دارد و سبک نوازندگی و مضراب زنی استاد پایور را به خوبی رعایت می کند. سنتور نوازی ردیف استاد صبا زیر نظر استاد پایور، از مهمترین کارهای سعید ثابت محسوب می شود. سعید ثابت از نزدیک ترین افراد به استاد فرامرز پایور است و تاثیرات استاد بزرگ سنتور ایران بر روی وی به طور کامل مشهود است.

ردیف استاد صبا در ۶ سی دی، نواخته و ضبط شده است.

سی دی ۱: دستگاه شور و نوا، سی دی ۲: آواز دشتی و بیات ترک، سی دی ۳: دستگاه همایون و سه گاه، سی دی ۴: آواز افشاری و اصفهان، سی دی ۵و۶: دستگاه ماهور و چهارگاه، راست پنجگاه و آواز ابوعطا
 

شناسنامه آلبوم
کد کالا CHB-253
نام آلبوم سنتور استاد ابوالحسن صبا
نام ناشر چهارباغ
تعداد آهنگها

 


شاپ فيلم 20