سریال کره ای شاه بزرگ خدایان / The Legend 2007

دسته بندی: سریال کره ای
1,454 نمایش

خدایان

سریال کره ای شاه بزرگ خدایان

مشخصات

نام : شاه بزرگ خدایان

نام کره ای : 태왕사신기 (太王四神記) / Tae Wang Sa Shin Gi

نام انگلیسی : The Legend

نام شناخته شده : The Story of the First King’s Four Gods

درامی بینظیر استثنایی با کیفیت بینظیر

تعداد : ۲۴ قسمت

خلاصه داستان :

در ۲۰۰۰ سال پیش در زمانی که مردم تمدن ندارند و به صورت قار نشینی بوده و یک سری هم تازه رو به خانه هایی از چوب آورده بودند بینمردم اختلاف های زیادی بوده مردم مانند حیوانهای وحشی برای بدست آوردن غذا و ملکاملاک هم در جنگ به سر می برنند در این میان پیامبری ظهور میکنه و برای نجات مردماز وحشی گری احتیاج به ۴نشانه داره یکی از این نشانه ها در دست یکی از اقوام وحشیاست او ۳ نشانه دیگر را داره و نشانه چهارم رو هم بدست میاره و با زنی مهربان کهرئیس قوم مظلومی بود ازدواج می کنه ونشانه چهارم رو به اون زن میده و از زن اونپیامبر یک فرند بدنیا میاد ولی قوم دیگری که رئیس اون یک زن است و نشانه چهارم روهم از دست داده برای بدست اوردن اون نشانه به دهکده اونها حمله می کنه و فرزندپیامبر رو می دزده و اون رو لبه پرتگاه می بره واون رو می ندازه پایین از اونجاییکه پیامبر دارای معجزات هست اون بچه در روی هوا معلق می مونه و میاد در دست پیامبرولی زن پیامبر بر اثر این حادثه کنترل خودش رو از دست می ده و نشانه چهارم تبدیل بهاژدهایی شده و شروع به از بین بردن مردم میکنه پیامبر از سه نشانه دیگر برای کنترلاون استفاده میکنه ببر سفید اژدهای دریایی و مار پرنده ولی این سه نشانه از اژدهاشکست می خورند و پیامبر مجبور می شه که همسر خودش رو با تیر بزنه و اون رو بکشهبعد از این ماجرا بر می گرده به ۲۰۰۰ سال بعد در زمانی که کشور کره به صورت تکه تکه بوده و هر کس برای خودش حکومت می کنه در پیشبینیها اومده که منجی دوباره ظهور میکنه ومردم رو از ظلم وجور نجات می ده برای ظهرش نشانه هایی هست که در زمان تولد اونمنجی که فرمانروا ی دنیا خواهد شد چهار نشانه شروع به تابیدن می کنند وادامه ماجراها


شاپ فيلم 20