ردیف نوازی هفت دستگاه موسیقی ایرانی / سه تار داریوش طلایی

890 نمایش

Radif I

ردیف نوازی هفت دستگاه موسیقی ایرانی / سه تار داریوش طلایی

این مجموعه شامل ۵ عدد CD صوتی می باشد که در یک عدد DVD ارسال می گردد

CD1: دستگاه شور، ضربی‌های شور، آواز بیات کرد

CD2: آواز دشتی، آواز ابوعطا، آواز بیات اصفهان، دستگاه همایون

CD3: دستگاه نوا، دستگاه سه‌گاه، آواز افشاری

CD4: دستگاه ماهور، آواز بیات ترک

CD5: دستگاه چهارگاه، دستگاه راست پنج‌گاه


شاپ فيلم 20