ردیف میرزا عبدالله/سنتور مجید کیانی

1,650 نمایش

radif-mirza-abdolah-baray-santor

ردیف میرزا عبدالله/سنتور مجید کیانی

این مجموعه شامل ردیف نوازی هفت دستگاه موسیقی ایران توسط استاد مجید کیانی می باشد

که شامل چهار CD صوتی می باشد که در یک DVD تقدیم عزیزان می گردد

آموزش ردیف در موسیقی ایرانی توسط استاد مجید کیانی
آموزش ردیف در موسیقی ایرانی توسط استاد مجید کیانی

استاد مجید کیانی در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. وی ردیف سنتور صبا، قطعات علینقی وزیری و روح ا… خالقی را به مدت ۴ سال در هنرستان موسیقی فرا گرفت و در سال ۱۳۴۵ وارد دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران شد و در رشته موسیقی نزد اساتید بنام از جمله مرحوم استاد داریوش صفوت و مرحوم استاد نورعلی خان برومند به فرا گیری علم ردیف اهتمام ورزید . و همچنین مدت ۲ سال ردیف آوازی را نزد استاد عبد ا… خان دوامی فرا گرفت و برای ادامه به مدت ۳ سال در دانشگاه سوربن پاریس نزد پروفسور” تروانکه وادیت وادار“ به تحصیل پرداخت.
“آموختن این علم به نگاشتن فقط با نام بردن اسماء اصول و فروع آن اکتفا نخواهد شد، مگر اینکه متعلم از معلم و استاد شفاها را درک کند و بیاموزد.”
آموزش ردیف به شیوه سنتی آن، شفاهی، سینه به سینه و یا پنجه به پنجه انجام می پذیرد. ولی با رایج شدن نت موسیقی اروپایی در دهه های اخیر در ایران، تحولاتی در زمینه آموزش موسیقی و همچنین ردیف بیش آمده که متأسفانه سبب آشفتگی های بسیاردر موسیقی ردیف گردیده است. البته نباید زحماتی را که استادان معاصر برای ثبت و حفظ آهنگها به وسیله نت انجام داده اند، نادیده گرفت، که این کوشش ارزش و اعتبار بسیاری دارد.
زحمات و تلاش بی دریغ آنها، کار را برای محققین هموار خواهد ساخت. اما آنچه مورد نظر است این است که خط موسیقی جدید ( نت) برای یاد گیری آن به هیچ وجه مناسب نیست. چرا که نت اروپایی در سیر تکاملی موسیقی مغرب زمین بوجود آمده بطوریکه امروزه در موسیقی مدرن اروپا آوانویسی شیوه ای را داراست که دیگربرای نویسندگان کلاسیک موسیقی بیگانه می باشد. در حالی که ما همچنان بر تعصب خود پایبندیم که باید ندایی را که در این سرزمین با هزاران دگرگونی و پیچیدگی بسیار، چه در وزن و چه در تزیین و حالت وجود دارد، به وسیله نت موسیقی دیگری که تکامل یافته عوامل دیگریست، یادداشت کنیم تا به کمک آنها موسیقی ردیف را آموزش دهیم.


شاپ فيلم 20