ردیف آوازی استاد محمدرضا شجریان

1,489 نمایش

 

radif

ردیف آوازی استاد محمدرضا شجریان

این مجموعه کاملترین ردیف از استاد محمدرضا شجریان می باشد که آماده شده است

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایران با اجرای استاد شجریان

ابوعطا

افشاری 

بیات زند

چهارگاه

دشتی

اصفهان

همایون

ماهور

نوا 

راست‌پنج‌گاه 

سه‌گاه

شور


شاپ فيلم 20