ردیف آوازی ابراهیم بوذری

267 نمایش

Ebrahim Bozari - Radif Avazi 2

ردیف آوازی ابراهیم بوذری

نام اثر:
ردیف آوازی ابراهیم بوذری
نوع محصول:
موسیقی اصیل ایرانی
ناشر:
ماهور
خوانندگان:
دستگاه موسیقی:
 تعداد حلقه:
۳
توضیحات:
ردیف آوازی به روایت ابراهیم بوذری

 


شاپ فيلم 20