ردیف آقاحسینقلی (تار شهنازی)

282 نمایش

IMG_0001

ردیف آقاحسینقلی (تار شهنازی)

نام اثر:
ردیف آقاحسینقلی (تار شهنازی)
نوع محصول:
سی دی صوتی
ناشر:
ماهور
دستگاه موسیقی:
نوازندگان:
تعداد حلقه:
۳
توضیحات:
ردیف آقاحسینقلی به روایت و اجرای تار علی اکبرخان شهنازی

شاپ فيلم 20