بخش های از ردیف میرزا حسینقلی/فخام الدوله بهزادی

458 نمایش

P-MAH-10023

بخش های از ردیف میرزا حسینقلی ، فخام الدوله بهزادی

 

  
شناسنامه آلبوم
نام آلبوم بخش های از ردیف میرزا حسینقلی
نام ناشر ماهور
تعداد آهنگها ۱۳/۵۵
نوازندگان فخام الدوله بهزادی
تعداد سی دی ۲
لیست آهنگ ها
  CD 1  
۱-۲ دستگاه شور  
۳-۸ آواز حجاز و دستان عرب  
۹-۱۲ افشاری  
۱۳٫ اصفهان  
  CD 2  
۱-۲۲ دستگاه ماهور  
۲۳-۳۴ دستگاه چهارگاه  
۳۵-۵۵ دستگاه راست پنجگاه

شاپ فيلم 20