استاد محمد رضا شجریان کنسرت تصویری فریاد – اجرای کپنهاگن

دسته بندی: کنسرت ایرانی
438 نمایش

ufjbckvwgf8o52szaewe

استاد محمد رضا شجریان کنسرت تصویری فریاد – اجرای کپنهاگن

در این کنسرت زیبا استاد شجریان به همراه حسین علیزاده -کیهان کلهر و همایون شجریان قطعات آلبوم فریاد را اجرا کردند


شاپ فيلم 20