اجرای تصویری ماهور نادر گلچین در تلویزیون

دسته بندی: کنسرت ایرانی
996 نمایش

index

اجرای تصویری نادر گلچین در تلویزیون

اجرای قطعاتی در ماهور

نادر گلچین آواز

محمد حیدری سنتور

حسن ناهید  نی

محمد اسماعیلی   تنبک


شاپ فيلم 20